JFIFddAdobe ImageReadyDuckydAdobedd8     ! 1A"a#2i*q$% !1AQ"aq2B#Rb3drC$e ?{[%,MwW+k M2o#ND,'fۥ֚*9t=|HwPX{ttDК*ARrgguabh ݂T,C魊o7#Yy dds #"oeHL?Ö nx6JQ"ײ̼yPtm@A4dCf7"aШ+aB?@~G^pF^=/&7afżW "rf1S(zN] DN=/9{)h2!GST#c8+ccNo1'G_VN|9>$qwھBHiR)olWG6p!,r6%vR&:Kk9Rtq\C^wZŗӏ3hֻUTt~ U3NOop8<UnS0ZYDLsWeֺHfD$H*& e>drlm9n)XC+K38x7Ä{q5] L=l5Y*ff6# xb̝ UugVCK9BN@lR\̊LE{fIn?˛j21!u A1UɞnWvuWu6C.V9pܷ/2ͷxy=msSl Nj%TP b9@z:xz;;e#: ՑrSzyb](Q3A6GT ޵0w?p.Ps%8J&/p$7p@~qEAoAP~~8 h5]}ŸC:] >wS;x$fc(H@wڍ5fH$9R)b+%Ԯ#*īD,\$Km _ne̊)RӤfĊ5f]o5ۮ̾:`B5*xit]$IJ%!B/ݯ\<򮅩 jI!shxݵ0\KTX+E\$>HpBkī3>v<8^TхlC [ :eo= }-mrKi$kQN,YZڴJM&E4v()MA7n{]؟tdVkE >=$ wJ^rAh9.`~!\X{y|Rj7:McRx٬QQLg9B3J)dŢhDurcBY,4%N-Gt?>,h+~XZԨ *i#ݞ .r/"W3Xdp&?KB5+MM'#ux߱Kmg|iTѰ쵬. VVݮ w0K?aĻ-t4*MplP o 8/YM1Q0􁇐ÏqXݘc/l~c 86ޜ8õNk#g]ҩI'|F eH?LYõ(AР7qH/kE8X֮Y)]Dd ƞ_my,XUpiɑ.HWt,P"[S093 l]lJTYi8238sL[;=[-=K$0&e[ԋR ?yhV8 fFUB(Ji  m9`)VK ^;ZܜQ9.D9R͟r[Rk{U#"iR@@~ylwd5w) +uJ25:jM()pYMo3 lgyptdzE/ZkrzF%Ra'vKgZbrQ0X{89qV!*V8ﭫE+@F+[nqv 9^ {Lltb9СMh:I通س֏^/coUV# _k+9llggF=ԋ]OnD8IWn8wO{"RJzT*#2Mhs }l6Pe&*y#U`_HPT^=Qx&ˉrCeQE0M$g_ S((zm+PەȶXe5٬L÷6CHC89K%>vQ0AC_៸v?2;ryǧ9+@ʕ6tY?24+X[BUu>[6D j&("j͂ln)禮1͓\"̚3/r9.XKk&셂:3ezu5H>m@e*@4U$QTθfg=UnȚDϪv ۶kRl[}7=_>9CRi`/].dΑ6X!UTW#l~Vj+llN\p{RJΞ=GqrʷA xRUe"*%q6Kamx@`WLe Fe5闘/Ҽkt8Ԓu! }I&Q*{vа I-3V/.XWVBAۺ-@R] hA%y*mnx]!TtNǷN g)V'Y\\\YEiO{DHWPRu䭼&?00x"}Rq^DYDL1}}GUso,V53V:uu_Zn) EĴP1=|{I#1p %qlEd4!\6s -:N!4oƥՖ;/͔'yiJSYy 9Bb&ECP.ᓸ1#tPg6u+K>L1@]k6gHTc֙2]f2 yȅACHFEJF*;g {Z\2mf6;ܐ*#&-,G:ᛸV7o+.-TI jQJҦ !p:yXM=}]i6ZQFrszk"S:WP9SBs4YP.w[tr# M}::|q xy欬b$jd( Z`nV0>V*UBG1\H,TC&('^2gm?̼۞=JbƂÉO13vk3 "w4,ff \@ɎEzf2^0A@`*H%GJj P2k'MBQw[vxA$<3e;hnẔ f(VЌXyYriW4:bYbGO;^2EӗQΘUWTd(Ouo?1e`m䄸ҕ?%gطIa{mrcqSN?J?^JnJb(wR\ɧM2ʢc>{N ڐksuo䷽On60V:eқ }oڣd !EdU!w& v "nJ]5}˧^V:s:eABk҃L/p~p^5T >H#/0l&roER $rEfLdtvCav;y'XaGA:qn/K](HuL A *CK @,JҦ|/OW"G7f^ij4E$Q-ʂgE ]5 P?m0hm{+%Awf X59wڎ8Ӊ[;4׊[Y 9adS /Aƒ S DԫXǹQdqw&cD"q;),wPCO_[!OÊK3J,ܖuP mc!㙦+>ptb"MD x{u7( jHJ%3ƞ$I>I1@>*?J.cw>iu9=N[2LLeUY$^SKR.8plQZz:<[7.KTaIxO#0 a1a#w+pGJ@A_e__ F_]鱳[c~:^ p DQrn(NVL0;TpY!MGQZ c>܆) bǎZYCrɷ$'<ڇ:5 G<}읦{uݍ\F5*}f, PMX J r=J}Uy8;Jz ObgUd9ӑؓx݊wTZ>9`ۄp ՞Fa@J%2fPǨ\tۋy,+hK{F]pbW:$z^]KUcO=s"e[+"fUĥE*tKqH6{Ku> ҿAVNU۸sѹNԲop#C.ʷ8~v1fTWFNc{!4ZA-U87nFQ7iyKTLmMleRRIQj_*QFu19or7t3fU\DjX7(@:1AF[%iso# a]M*PP:P])t̓s&S kͱms񥞓D/"buFF۷|>8a7!D=jB҆fVe5!ީ8I2"LA"NB*09qz?f$n& 6;RO'tBʶv@k^=p۴~q[GE[jS@ s D܀@O៞l%xZ5e[?m >U-]Tc~^=|I'n*&AhB!=YW|~ޮhZ 8RFlj'3];e[-w , U*0+L5YwpFJM$ y6NyL 1"mM vEHNn7H'`/o g Y i4 ZW7=k}tˋՀ b+f 1P}ʐ5AQFIMF=#;+EŕcI+f/1(?h[/uwn`g4 P=FDzڹWcm)`¨:h@DrFj0,EYDXfzFpPdpH^Nh4DISDFlʱj6Ǯu>~wCyo;">F(N+d|Z62,sWys.4hxd'4ldY1bh<{%Q27LvMmZ3;i*H XT-8=KK dd61\d@WW`+B*kX٫]˷*ar:F%NA>p (c}ɿ&{J~. @ <ϼ[$]TN&wV9|9 /+{`uU+s )|F5)_՞*u!Wtrl)6@.UZ#A E)~JD((Ҳ쟗\q-o,$i$(ѦE+]$ oggӫ_X^a"bat@:|\q+W~a8i#mznA2 (#.l2nQQwKX(ARf&㤑=Ỵ2Ŷ{9s%FD"О+SNU[,XG$ջӎ@}?Dzn'/:P(͗qHH'-mRTnydzl(%uAcZF#iS@/:WqXȹfe{kڥbUNZ@\p^IL` 9j "bxX.5cR,ˮ[l}u@m[Bg [n\^rf 9P sT6ڜrF;$ HUV/|LRqQe-} [hJhp4 <'ropitkPH#VzH9Ye}2񍙙ja:8 *('+(0?>Ïi_ dvKPk-[PRFPR mG4by`S)DQL xn\qȒ̡ApJR3¶ýq{Im ȔhUrj;'}AFjm*fRCA&l5ܠ+%@@G {ܛ=M`6Fv ̬5V:iƯ]w,佔 5֝>-kkr>gÎÛ;mJ5I%p+lK&/I@ JPL$$bV<R`8.#˵CnKZZ<'=r~<2qtH3~U֙MT0?ŏtOVq$wxtS1{KG5޽:(uxTԎ͞ZcU dR=BJr>9X,cnDڞV"UT -K+._7),~o{ZǻvbȲ6XRJК6txr? bf f9BSBg\}[~Le|ְ&JFZFp{[ {&1I6/  Gp-;$;[2D$t$O?ӌHo+wC'h4B>_(B 2uoi?oNqo toF~g toF~g toǰ{ߒ/_>=e}q{]xv?